Máy xay Grinder

Máy xay Grinder

Máy nghiền phòng thí nghiệm để chuẩn bị nhanh các mẫu mịn và đồng nhất

Máy xay Grinder được trang bị bởi một buồng mài kín, trong đó các búa kim loại năng sẽ quay với tốc độ cao để đảm bảo mài nhanh và đều đặn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *