Contact

Thương hiệu: Beckman Coulter - Mỹ Mã sản phẩm: METONE HHPC 6+

Contact

Thương hiệu: Beckman Coulter - Mỹ Mã sản phẩm: HIAC 9703+

Contact

Thương hiệu: Beckman Coulter - Mỹ Mã sản phẩm: HIAC PODS+  

Contact

Thương hiệu: Beckman Coulter - Mỹ Mã sản phẩm: Anatel A1000 XP

Contact Me on Zalo