Liên hệ

Thương hiệu: FREUND - Nhật Mã sản phẩm: EZ-200

Liên hệ

Thương hiệu: Chopin Mã sản phẩm: MIXOLAB 2

Liên hệ

Thương hiệu: Chopin Mã sản phẩm: GRINDER

Liên hệ

Thương hiệu: IKA – Đức Mã sản phẩm: RV 3 V-C

Liên hệ

Thương hiệu: IKA – Đức Mã sản phẩm: RV 10 Digital V

Liên hệ

Thương hiệu: IKA – Đức Mã sản phẩm: Eurostar 60 Digital

Liên hệ

Thương hiệu: IKA – Đức Mã sản phẩm: Vortex Genius 3

Liên hệ

Thương hiệu: Hettich – Đức Mã sản phẩm: EBA 280

Liên hệ

Thương hiệu: Oxford Instruments - Anh Mã sản phẩm: MQC+

OXFORD INSTRUMENTS

Máy Phân Tích GeoSpec

Liên hệ

Thương hiệu: Oxford Instruments - Anh Mã sản phẩm: GeoSpec  

OXFORD INSTRUMENTS

Máy Phân Tích NMR X-Pulse

Liên hệ

Thương hiệu: Oxford Instruments - Anh Mã sản phẩm: X-Pulse

Liên hệ

Thương hiệu: Savillex - Mỹ Mã sản phẩm: VC Ultra

Contact Me on Zalo