Liên hệ

 • Hãng sản xuất: Unity – Mỹ
 • Model: 1400XT
 • Chỉ tiêu phân tích: Ẩm, đạm, béo
 • Ứng dụng: Lĩnh vực thực phẩm, nông nghiệp,..

NIRS - QUANG PHỔ CẬN HỒNG NGOẠI

Máy NIR Unity SpectraStar XT-R (Best Performance)

Liên hệ

 • Hãng sản xuất: Unity – Mỹ
 • Model: XT-R
 • Chỉ tiêu phân tích: Ẩm, đạm, béo xơ, tro, tinh bột, amino acid,..
 • Ứng dụng: Các lĩnh vực thực phẩm, nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi,..

NIRS - QUANG PHỔ CẬN HỒNG NGOẠI

Máy NIR Unity Spectrastar XT3

Liên hệ

 • Hãng sản xuất: Unity – Mỹ
 • Model: XT-3
 • Chỉ tiêu phân tích: Độ ẩm, đạm, béo
 • Ứng dụng: Các lĩnh vực thực phẩm, nông nghiệp, thủy sản, thức ăn chăn nuôi

NIRS - QUANG PHỔ CẬN HỒNG NGOẠI

Máy phân tích lúa mì và bột mì SpectraStar XT-F

Liên hệ

 • Hãng sản xuất: Unity – Mỹ
 • Model: XT-F
 • Chỉ tiêu phân tích: Ẩm, đạm, béo xơ, tro, starch damage,..
 • Ứng dụng: Tích hợp sẳn ứng dụng ngành sản xất bột mì

Liên hệ

 • Hãng sản xuất: Unity – Mỹ
 • Model: 2600XT-R
 • Chỉ tiêu phân tích: Ẩm, đạm, béo, xơ, tro, tinh bột, amino acid,..
 • Ứng dụng: Các lĩnh vực thực phẩm, nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi,..

Liên hệ

 • Hãng sản xuất: Unity – Mỹ
 • Model: 2600XT
 • Chỉ tiêu phân tích: Ẩm, đạm, béo, xơ, tro, tinh bột,..
 • Ứng dụng: Các lĩnh vực thực phẩm, nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi,.

Contact Me on Zalo