NIR SpectraStar™ 2600XT-R

Liên hệ

Thương hiệu: Unity Mã sản phẩm: 2600 XT-R Tình trạng: Còn trong kho

Chỉ Tiêu Đo Được Ẩm độ, đạm, béo, đường, tro, xơ, NDF, ADF, độ hấp thụ nước, Pol, brix, độ tinh khiết, latose, acid, amino acid và nhiều chỉ tiêu phức tạp khác
Thời gian đo Khoảng 30 giây
Xuất xứ USA

Máy đo quang phổ cận hồng ngoại NIR SpectraStar™ 2600XT-R dãy bước sóng rộng đáp ứng các phép đo cho độ chính xác cao trên tất cả các nền mẫu không nghiền, hoặc đã nghiền mịn cũng như các nền mẫu rắn, lỏng hoặc dạng sệt và kể cả dạng sợi như ngô, cỏ,  TMR.

Đáp ứng cho phân tích các chỉ tiêu: Ẩm độ, đạm, béo, đường, tro, xơ, NDF, ADF, độ hấp thụ nước, Pol, brix, độ tinh khiết, latose, acid, amino acid và nhiều chỉ tiêu phức tạp khác..

Lĩnh vực ứng dụng:

  • Phân tích thức ăn chăn nuôi
  • Phân tích trong quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi
  • Phân tích thực phẩm
  • Phân tích bột mì, cám, gạo,…
  • Phân tích nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

The new NIR SpectraStar™ 2600XT-R series of Near Infrared Analyzers (NIR) offers outstanding accuracy and reliability for rapid analysis of unground, partially ground, or ground samples as well as liquids and slurries.

Typical constituents measured are: moisture, protein, fat, sugar and fibers, NDF, ADF, water absorption, Pol, brix, purity, RS, lactose and acidity as well as more difficult parameters such as ash and amino acids.

NIR SpectraStar™  IDEAL FOR:
• Incoming raw materials
• At-line process testing
• Laboratory testing
• Final product release
• Labeling requirements
• Research

High Performance          TAS

The NIR SpectraStar 2600XT-R is based on our True Alignment® Spectroscopy, a patent-pending technology that precisely calibrates the XT to first principle standards and then monitors and maintains the alignment for reliable, trouble free analysis.

The NIR SpectraSta 2600XT-R has an extended wavelength range from 680 nm through the NIR region up to 2600 nm, providing maximum spectral coverage for research and new applications as well as allowing complete transfer of calibrations from NIRSystems, FOSS, Bran+Luebbe, Bruker and Thermo systems.

At-Line Ready

All NIR SpectraStar XTs are sealed and use no fans or cooling systems, thus no filters or routine maintenance is required.  The SpectraStar XTs are designed to be used in both laboratory environments as well as at-line for process control. 

Nội dung
Chỉ Tiêu Đo Được Ẩm độ, đạm, béo, đường, tro, xơ, NDF, ADF, độ hấp thụ nước, Pol, brix, độ tinh khiết, latose, acid, amino acid và nhiều chỉ tiêu phức tạp khác
Thời gian đo Khoảng 30 giây
Xuất xứ USA

Từ khóa: NIR for Dairy, NIR for food, NIR for Snack, NIR for Feed, NIR for seafood

TOP