Sieves

sieves_interlab

Tamis_Impuretes_interlab

Rây bằng thép (sieves) được cung cấp dưới dạng lưới thép hoặc tấm đục lỗ bằng thép không gỉ phù hợp với tiêu chuẩn DIN ISO 3310-1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *