Tôi có thể tự xây dựng đường chuẩn cho sản phẩm của mình trên máy NIR được không?

Có bao nhiêu cách để tôi có thể sử dụng được đường chuẩn Unity NIRS SpectraStar?

Vâng, bạn có thể tự xây dựng được đường chuẩn cho riêng mình trên máy NIRS Unity, bạn chỉ cần có phần mềm xây dựng đường chuẩn và bộ mẫu kèm kết quả phân tích Lab chuẩn là có thể tự làm được đường chuẩn.

Chúng ta có nhiều cách thức để có được đường chuẩn sử dụng trên thiết bị NIRS Unity SpectraStar

Sử dụng đường chuẩn từ Unity cung cấp

Mua gói thiết bị NIR SpectraStar kèm đường chuẩn theo ứng dụng sản phẩm của bạn

Khách hàng tự thiết lập đường chuẩn và tự xây dựng dựa trên cơ sở dữ liệu sảm phẩm mẫu đo của bạn.

Sử dụng đường chuẩn của bên thứ ba là các đơn vị chuyên cung cấp dịch đường chuẩn.

Chuyển đường chuẩn từ thiết bị NIR khác của hãng Unity hoặc đường chuẩn từ máy NIR của các hãng khác.

#NIRS SpectraStar package 

 


Tin liên quan

Từ khóa: NIR analyzer, nirs analyzer, NIR unity, NIR spectrastar, NIR

TOP